Cennik

W większości przypadków cena jest stałym miesięcznym ryczałtem obejmującym pełen zakres usług. Ulega zmianie gdy dokumentacja księgowa lub kadrowa Klienta znacząco się zmienia.

Na cenę wpływa forma prowadzonej księgowości, ilość zatrudnionych pracowników oraz ilość przetwarzanych dokumentów.

Warunki odpłatności za usługi są negocjowane indywidualnie.