Nasza oferta

 • Kompleksowe prowadzenie ksiąg handlowych,
 • Prowadzenie księgi przychodów, rozchodów,
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowej,
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych wyposażenia,
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
 • Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,
 • Sporządzanie informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
 • Sporządzanie deklaracji: CIT, PIT,
 • Sporządzanie deklaracji VAT,
 • Sporządzanie list płac , deklaracji PIT,
 • Sporządzanie deklaracji, ZUS DRA,
 • Obsługa umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło,
 • Obsługa transakcji wewnątrzunijnych i zagranicznych,
 • Obsługa kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • Obsługa rozliczeń z ZUS,
 • Wykonanie rocznych sprawozdań finansowych i rocznych rozliczeń działalności,
 • Opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont,
 • Doradztwo rachunkowo-księgowe,
 • Reprezentacja klienta przed urzędami skarbowymi, organami kontroli skarbowej,
 • Reprezentacja klienta w ZUS,
 • Kontrola i windykacja należności – usługa skierowana jest do klientów naszego biura, dla których świadczymy stałą obsługę księgową.